Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2137(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0374/2010

Predkladané texty :

A7-0374/2010

Rozpravy :

PV 20/01/2011 - 3
CRE 20/01/2011 - 3

Hlasovanie :

PV 20/01/2011 - 7.4
CRE 20/01/2011 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0023

Zápisnica
Štvrtok, 20. januára 2011 - Štrasburg

3. Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2009 (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o správe o politike hospodárskej súťaže za rok 2009 [2010/2137(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Derk Jan Eppink uviedol správu.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Silvana Koch-Mehrin (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Cristian Silviu Buşoi (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Michael Cramer (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Arturs Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE, Antolín Sánchez Presedo v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý tiež odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin, Kay Swinburne v mene skupiny ECR, Thomas Händel v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD, tiež k vystúpeniu Philippa Lambertsa, ktorý vystúpil s osobným vyhlásením v nadväznosti na vystúpenie Williama (The Earl of) Dartmoutha, Hans-Peter Martin nezaradený poslanec, taktiež k priebehu rozpravy, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Peter Skinner, Sławomir Witold Nitras, Lara Comi a Sari Essayah.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Elena Băsescu, Mairead McGuinness a Czesław Adam Siekierski.

Vystúpili: Štefan Füle a Derk Jan Eppink.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 20.1.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia