Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2214(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0377/2010

Ingediende teksten :

A7-0377/2010

Debatten :

PV 20/01/2011 - 4
CRE 20/01/2011 - 4

Stemmingen :

PV 20/01/2011 - 7.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0024

Notulen
Donderdag 20 januari 2011 - Straatsburg

4. Een duurzaam EU-beleid voor het hoge noorden (debat)
Volledige verslagen

Verslag over een duurzaam EU-beleid voor het hoge noorden [2009/2214(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Michael Gahler leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie, Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een «blauwe kaart»-vraag van Liisa Jaakonsaari, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Struan Stevenson, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Cristian Dan Preda, Justas Vincas Paleckis, Pat the Cope Gallagher en Edit Herczog.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Birgit Schnieber-Jastram, Mitro Repo, Riikka Manner, Alfreds Rubiks en Anna Rosbach.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Ibrisagic, Kriton Arsenis, Miloslav Ransdorf, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly, Franz Obermayr en Sari Essayah.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Michael Gahler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 20.1.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid