Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PPE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή AGRI: Agnès Le Brun

επιτροπή EMPL: Philippe Boulland

επιτροπή PETI: Philippe Boulland

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου