Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2087(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0378/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0378/2010

Keskustelut :

PV 20/01/2011 - 6
CRE 20/01/2011 - 6

Äänestykset :

PV 20/01/2011 - 7.6
CRE 20/01/2011 - 7.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0025

Pöytäkirja
Torstai 20. tammikuuta 2011 - Strasbourg

6. Mustaamerta koskeva EU:n strategia (keskustelu)
CRE

Mietintö Mustaamerta koskevasta EU:n strategiasta [2010/2087(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Traian Ungureanu esitteli laatimansa mietinnön.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Metin Kazak (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Silvia-Adriana Ţicău (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Victor Boştinaru (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Ioan Mircea Paşcu S&D-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta, David Campbell Bannerman EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Iuliu Winkler, Maria Eleni Koppa, Adina-Ioana Vălean, Oldřich Vlasák, Georgios Koumoutsakos, Evgeni Kirilov, Marek Siwiec ja George Sabin Cutaş.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Niki Tzavela, Petru Constantin Luhan, Csanád Szegedi, Lambert van Nistelrooij ja Vasilica Viorica Dăncilă.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Traian Ungureanu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.1.2011, kohta 7.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö