Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2521(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0039/2011

Rozpravy :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Hlasování :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0021

Zápis
Čtvrtek, 20. ledna 2011 - Štrasburk

7.2. Situace křesťanů v souvislosti se svobodou náboženského vyznání (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 a B7-0058/2011

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0039/2011

(nahrazující B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 a B7-0058/2011)

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah a Othmar Karas za skupinu PPE,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli a Patrizia Toia za skupinu S&D,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR,
Fiorello Provera za skupinu EFD,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou a Kyriacos Triantaphyllides.

přijat (P7_TA(2011)0021)

(Návrh usnesení B7-0052/2011 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Elmar Brok předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 14, který byl vzat v potaz.

Právní upozornění - Ochrana soukromí