Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2521(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0039/2011

Arutelud :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Hääletused :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0021

Protokoll
Neljapäev, 20. jaanuar 2011 - Strasbourg

7.2. Kristlaste olukord seoses usuvabadusega (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 ja B7-0058/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0039/2011

(asendades B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 ja B7-0058/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah ja Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli ja Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel,
Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel ning
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou ja Kyriacos Triantaphyllides.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0021)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0052/2011 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtt

Elmar Brok esitas lõike 14 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika