Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2521(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0039/2011

Keskustelut :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Äänestykset :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0021

Pöytäkirja
Torstai 20. tammikuuta 2011 - Strasbourg

7.2. Kristittyjen tilanne ja uskonnonvapaus (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 ja B7-0058/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0039/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 ja B7-0058/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah ja Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli ja Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou ja Kyriacos Triantaphyllides.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0021)

(Päätöslauselmaesitys B7-0052/2011 raukesi.)

Puheenvuoro:

Elmar Brok esitti 14 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö