Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2521(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0039/2011

Debatai :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Balsavimas :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0021

Protokolas
Ketvirtadienis, 2011 m. sausio 20 d. - Strasbūras

7.2. Krikščionių padėtis religijos laisvės atžvilgiu (balsavimas)
Stenograma

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 ir B7-0058/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0039/2011

(keičiama B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 ir B7-0058/2011)

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah ir Othmar Karas PPE frakcijos vardu,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli ir Patrizia Toia S&D frakcijos vardu,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu,
Fiorello Provera EFD frakcijos vardu,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou ir Kyriacos Triantaphyllides.

Priimta (P7_TA(2011)0021)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0052/2011 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Elmar Brok pateikė žodinį 14 dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Teisinė informacija - Privatumo politika