Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2521(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0039/2011

Debaty :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Głosowanie :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0021

Protokół
Czwartek, 20 stycznia 2011 r. - Strasburg

7.2. Sytuacja chrześcijan w kontekście wolności wyznania (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 i B7-0058/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0039/2011

(zastępujący B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 i B7-0058/2011)

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah i Othmar Karas w imieniu grupy PPE,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli i Patrizia Toia w imieniu grupy S&D,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR,
Fiorello Provera w imieniu grupy EFD,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou i Kyriacos Triantaphyllides.

Przyjęto (P7_TA(2011)0021)

(Projekt rezolucji B7-0052/2011 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienie

Elmar Brok przedstawił poprawkę ustną do ust. 14, która została przyjęta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności