Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2521(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0039/2011

Rozpravy :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Hlasovanie :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0021

Zápisnica
Štvrtok, 20. januára 2011 - Štrasburg

7.2. Situácia kresťanov v súvislosti so slobodou náboženského vyznania (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 a B7-0058/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0039/2011

(nahrádzajúci B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 a B7-0058/2011)

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah a Othmar Karas v mene skupiny PPE,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli a Patrizia Toia v mene skupiny S&D,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR,
Fiorello Provera v mene skupiny EFD,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou a Kyriacos Triantaphyllides.

Prijatý (P7_TA(2011)0021)

(Návrh uznesenia B7-0052/2011 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenie:

Elmar Brok predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 14, ktorý bol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia