Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2521(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0039/2011

Debatter :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Omröstningar :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0021

Protokoll
Torsdagen den 20 januari 2011 - Strasbourg

7.2. Situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 och B7-0058/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0039/2011

(ersätter B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 och B7-0058/2011)

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah och Othmar Karas för PPE-gruppen,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli och Patrizia Toia för S&D-gruppen,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen,
Fiorello Provera för EFD-gruppen,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou och Kyriacos Triantaphyllides.

Antogs (P7_TA(2011)0021)

(resolutionsförslag B7-0052/2011 bortföll.)

Inlägg:

Elmar Brok lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 14, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy