Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2514(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0044/2011

Arutelud :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Hääletused :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0022

Protokoll
Neljapäev, 20. jaanuar 2011 - Strasbourg

7.3. Olukord Valgevenes (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 ja B7-0057/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK - RC-B7-0044/2011

(asendades B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 ja B7-0057/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool ja Paweł Zalewski fraktsiooni PPE nimel,
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff ja Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter ja Werner Schulz fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal ja Jacek Olgierd Kurski fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0022)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0055/2011 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Justas Vincas Paleckis esitas lõike 2 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu;

Jacek Protasiewicz esitas lõike 3 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu;

Vytautas Landsbergis esitas lõike 9 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu;

Kristiina Ojuland esitas lõike 13 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika