Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2514(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0044/2011

Dezbateri :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Voturi :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0022

Proces-verbal
Joi, 20 ianuarie 2011 - Strasbourg

7.3. Situaţia din Belarus (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 şi B7-0057/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE - RC-B7-0044/2011

(care înlocuieşte B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 şi B7-0057/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool şi Paweł Zalewski, în numele Grupului PPE,
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff şi Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter şi Werner Schulz, în numele Grupului Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal şi Jacek Olgierd Kurski, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2011)0022)

(Propunerea de rezoluţie B7-0055/2011 a devenit caducă.)

Intervenţii

Justas Vincas Paleckis a prezentat un amendament oral la alineatul (2), care a fost reţinut ;

Jacek Protasiewicz a prezentat un amendament oral la alineatul (3), care a fost reţinut;

Vytautas Landsbergis a prezentat un amendament oral la alineatul (9), care a fost reţinut;

Kristiina Ojuland a prezentat un amendament oral la alineatul (13), care a fost reţinut.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate