Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2522(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0041/2011

Разисквания :

PV 20/01/2011 - 11.1
CRE 20/01/2011 - 11.1

Гласувания :

PV 20/01/2011 - 12.1
CRE 20/01/2011 - 12.1

Приети текстове :

P7_TA(2011)0026

Протокол
Четвъртък, 20 януари 2011 г. - Страсбург

11.1. Пакистан: убийство на губернатора на Пунджаб Salmaan Taseer
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 и B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat и Jean Lambert представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Mitro Repo, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis и Csaba Sógor.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt и Sari Essayah.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.1 от протокола от 20.1.2011.

Правна информация - Политика за поверителност