Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2522(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0041/2011

Debatten :

PV 20/01/2011 - 11.1
CRE 20/01/2011 - 11.1

Stemmingen :

PV 20/01/2011 - 12.1
CRE 20/01/2011 - 12.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0026

Notulen
Donderdag 20 januari 2011 - Straatsburg

11.1. Pakistan: moord op de gouverneur van Punjab, Salman Taseer
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 en B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat en Jean Lambert lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt en Sari Essayah.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.1 van de notulen van 20.1.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid