Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2522(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0041/2011

Debaty :

PV 20/01/2011 - 11.1
CRE 20/01/2011 - 11.1

Głosowanie :

PV 20/01/2011 - 12.1
CRE 20/01/2011 - 12.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0026

Protokół
Czwartek, 20 stycznia 2011 r. - Strasburg

11.1. Pakistan: zabójstwo Salmana Taseera, gubernatora Pendżabu
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 i B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat i Jean Lambert przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Mitro Repo w imieniu grupy S&D, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, William (Hrabia) Dartmouth w imieniu grupy EFD, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis i Csaba Sógor.

Posłowie zabrali głos w ramach procedury pytań z sali Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt i Sari Essayah.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.1 protokołu z dnia 20.1.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności