Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2524(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0043/2011

Συζήτηση :

PV 20/01/2011 - 11.3
CRE 20/01/2011 - 11.3

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0028

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

11.3. Ιράν, ιδιαίτερα η περίπτωση της Nasrin Sotoudeh
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 και B7-0071/2011

Οι Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Marco Scurria.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Monica Luisa Macovei.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) και Bernd Posselt, ο τελευταίος σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου