Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 20. januar 2011 - Strasbourg

11. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 18.1.2011)


11.1. Pakistan: mord på guvernøren i Punjab, Salmaan Taseer

Forslag til beslutning B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 og B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat og Jean Lambert forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, Mitro Repo for S&D-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis og Csaba Sógor.

Talere efter "catch the eye"-proceduren Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt og Sari Essayah.

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.1 i protokollen af 20.1.2011.


11.2. Brasilien: udlevering af Cesare Battisti

Forslag til beslutning B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 og B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli og Ryszard Czarnecki forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Mario Mauro for PPE-Gruppen, Gianluca Susta for S&D-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Francesco Enrico Speroni og af Roberta Angelilli, Fiorello Provera for EFD-Gruppen, og Salvatore Iacolino.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Carlo Fidanza.

Charles Tannock tog ordet om afviklingen af forhandlingen.

Talere efter "catch the eye"-proceduren Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu og Marie-Christine Vergiat, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Roberta Angelilli.

Mario Mauro tog ordet om tilrettelæggelsen af forhandlingen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Oreste Rossi.

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.2 i protokollen af 20.1.2011.


11.3. Iran, navnlig sagen Nasrin Sotoudeh

Forslag til beslutning B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 og B7-0071/2011

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bogusław Sonik for PPE-Gruppen, Corina Creţu for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen og Marco Scurria.

Talere efter "catch the eye"-proceduren Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Monica Luisa Macovei.

Talere: Štefan Füle (medlem af Kommissionen) og Bernd Posselt, sidstnævnte om afviklingen af forhandlingen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.3 i protokollen af 20.1.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik