Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 20. jaanuar 2011 - Strasbourg

11. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 18.1.2011protokoll punkt 2.)


11.1. Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv

Resolutsiooni ettepanekud B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 ja B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat ja Jean Lambert tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFD nimel, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis ja Csaba Sógor.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt ja Sari Essayah.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.1.2011protokoll punkt 12.1.


11.2. Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine

Resolutsiooni ettepanekud B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 ja B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli ja Ryszard Czarnecki tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Mario Mauro fraktsiooni PPE nimel, Gianluca Susta fraktsiooni S&D nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ka küsimustele, mille esitasid sinist kaarti tõstes Francesco Enrico Speroni ja Roberta Angelilli, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, ja Salvatore Iacolino.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Carlo Fidanza.

Sõna võttis Charles Tannock arutelu kulgemise kohta.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, et Marie-Christine Vergiat, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Roberta Angelilli.

Sõna võttis Mario Mauro arutelu korralduslikku poolt puudutavas küsimuses.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Oreste Rossi.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.1.2011protokoll punkt 12.2.


11.3. Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 ja B7-0071/2011

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel, Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, ja Marco Scurria.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Monica Luisa Macovei.

Sõna võtsid Štefan Füle (komisjoni liige) ja Bernd Posselt, kes käsitles arutelu kulgemist.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.1.2011protokoll punkt 12.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika