Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2011 m. sausio 20 d. - Strasbūras

11.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 2 protokolo 18.1.2011)


11.1. Pakistanas: Pandžabo gubernatoriaus Salmaan Taseer nužudymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 ir B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat ir Jean Lambert pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Tunne Kelam PPE frakcijos vardu, Mitro Repo S&D frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFD frakcijos vardu, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis ir Csaba Sógor.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt ir Sari Essayah.

Kalbėjo Štefan Füle (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.1 protokolo 20.1.2011.


11.2. Brazilija: Cesare Battisti ekstradicija

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 ir B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli ir Ryszard Czarnecki pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Mario Mauro PPE frakcijos vardu, Gianluca Susta S&D frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, kuri atsakė į pagal mėlynosios kortelės procedūrą pateiktus Francesco Enrico Speroni klausimus ir Roberta Angelilli, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, ir Salvatore Iacolino klausimus.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Carlo Fidanza.

Kalbėjo Charles Tannock dėl diskusijų eigos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, ir Marie-Christine Vergiat, kuri taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Roberta Angelilli.

Kalbėjo Mario Mauro dėl diskusijų rengimo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Oreste Rossi.

Kalbėjo Štefan Füle (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.2 protokolo 20.1.2011.


11.3. Iranas, ypač Nasrin Sotoudeh byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 ir B7-0071/2011

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu, Corina Creţu S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, ir Marco Scurria.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Monica Luisa Macovei.

Kalbėjo: Štefan Füle (Komisijos narys) ir Bernd Posselt, pastarasis kalbėjo dėl diskusijų eigos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.3 protokolo 20.1.2011.

Teisinė informacija - Privatumo politika