Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2011. gada 20. janvāris - Strasbūra

11. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2011. gada 18. janvāra protokola 2. punktā.)


11.1. Pakistāna — Pendžabas gubernatora Salmana Tasira slepkavība

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 un B7-0063/2011.

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat un Jean Lambert iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Tunne Kelam PPE grupas vārdā, Mitro Repo S&D grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth EFD grupas vārdā, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis un Csaba Sógor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt un Sari Essayah.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 20. janvāra protokola 12.1. punkts.


11.2. Brazīlija — Cesare Battisti izdošana

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 un B7-0066/2011.

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli un Ryszard Czarnecki iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Mario Mauro PPE grupas vārdā, Gianluca Susta S&D grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, kura atbildēja arī uz Francesco Enrico Speroni un Roberta Angelilli uzdotajiem zilās kartītes jautājumiem, Fiorello Provera EFD grupas vārdā un Salvatore Iacolino.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Carlo Fidanza.

Uzstājās Charles Tannock par debašu norisi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu un Marie-Christine Vergiat, kura atbildēja arī uz Roberta Angelilli uzdoto zilās kartītes jautājumu.

Uzstājās Mario Mauro par debašu rīkošanas kārtību.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Oreste Rossi.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 20. janvāra protokola 12.2. punkts.


11.3. Irāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 un B7-0071/2011.

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Bogusław Sonik PPE grupas vārdā, Corina Creţu S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā un Marco Scurria.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Monica Luisa Macovei.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis) un Bernd Posselt, kurš runāja par debašu norisi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 20. janvāra protokola 12.3. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika