Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 20 ianuarie 2011 - Strasbourg

11. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 2 al PV din 18.1.2011)


11.1. Pakistan: asasinarea lui Salmaan Taseer, guvernatorul provinciei Punjab

Propuneri de rezoluţii B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 şi B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat şi Jean Lambert au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, Mitro Repo, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFD, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis şi Csaba Sógor.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt şi Sari Essayah.

A intervenit Štefan Füle (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.1 al PV din 20.1.2011.


11.2. Brazilia: extrădarea lui Cesare Battisti

Propuneri de rezoluţii B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 şi B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli şi Ryszard Czarnecki au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Mario Mauro, în numele Grupului PPE, Gianluca Susta, în numele Grupului S&D, Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, la întrebările de tip „cartonaş albastru” puse de Francesco Enrico Speroni şi de Roberta Angelilli, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, şi Salvatore Iacolino.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Carlo Fidanza.

A intervenit Charles Tannock privind desfăşurarea dezbaterii.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, şi Marie-Christine Vergiat, care a răspuns, de asemenea, la o întrebare de tip „cartonaş albastru” pusă de Roberta Angelilli.

A intervenit Mario Mauro privind organizarea dezbaterii.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Oreste Rossi.

A intervenit Štefan Füle (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.2 al PV din 20.1.2011.


11.3. Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh

Propuneri de rezoluţii B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 şi B7-0071/2011

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, şi Marco Scurria.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Monica Luisa Macovei.

Au intervenit: Štefan Füle (membru al Comisiei) şi Bernd Posselt, acesta din urmă privind desfăşurarea dezbaterii.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.3 al PV din 20.1.2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate