Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 20. januar 2011 - Strasbourg

11. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točko 2 zapisnika z dne 18. 1. 2011)


11.1. Pakistan: umor guvernerja province Pandžab Salmana Taserja

Predlogi resolucij B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 in B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat in Jean Lambert so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE, Mitro Repo v imenu skupine S&D, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFD, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis in Csaba Sógor.

Po "catch the eye" postopku so govorili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt in Sari Essayah.

Govoril je Štefan Füle (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.1 zapisnika z dne 20.1.2011.


11.2. Brazilija: izročitev Cesareja Battistija

Predlogi resolucij B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 in B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli in Ryszard Czarnecki so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Mario Mauro v imenu skupine PPE, Gianluca Susta v imenu skupine S&D, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Francesco Enrico Speroni in Roberta Angelilli, Fiorello Provera v imenu skupine EFD, in Salvatore Iacolino.

Po postopku "catch the eye" je govoril Carlo Fidanza.

Govoril je Charles Tannock o poteku razprave.

Po "catch the eye" postopku so govorile Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu in Marie-Christine Vergiat, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Roberta Angelilli.

Govoril je Mario Mauro o pripravi razprave.

Po postopku "catch the eye" je govoril Oreste Rossi.

Govoril je Štefan Füle (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.2 zapisnika z dne 20.1.2011.


11.3. Iran, zlasti primer Nasrin Sotude

Predlogi resolucij B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 in B7-0071/2011

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bogusław Sonik v imenu skupine PPE, Corina Creţu v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, in Marco Scurria.

Po "catch the eye" postopku so govorili Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in Monica Luisa Macovei.

Govorila sta Štefan Füle (član Komisije) in Bernd Posselt, ki je govoril o poteku razprave.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.3 zapisnika z dne 20.1.2011.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov