Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2524(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0043/2011

Dezbateri :

PV 20/01/2011 - 11.3
CRE 20/01/2011 - 11.3

Voturi :

PV 20/01/2011 - 12.3

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0028

Proces-verbal
Joi, 20 ianuarie 2011 - Strasbourg

12.3. Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 şi B7-0071/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0043/2011/rev1

(care înlocuieşte B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 şi B7-0071/2011):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten şi Roberta Angelilli, în numele Grupului PPE;
María Muñiz De Urquiza şi Ana Gomes, în numele Grupului S&D;
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE;
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński şi Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR;
Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;
Fiorello Provera şi Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2011)0028).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate