Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 20. januar 2011 - Strasbourg

14. Meddelelse af Rådets førstebehandlingholdning

Formanden afgav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning og om ophævelse af Rådets direktiv 73/44/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))
henvist til: kor.udv.: IMCO

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 21. januar 2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik