Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 20 stycznia 2011 r. - Strasburg

14. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 61 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego wspólnego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/121/WE (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 21 stycznia 2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności