Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 20. januar 2011 - Strasbourg

14. Stališče Sveta v prvi obravnavi

Predsedujoči je v skladu s členom 61(1) poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednje stališče, skupaj z obrazložitvijo za njegovo sprejetje, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov ter razveljavitvi Direktive Sveta 73/44/EGS, Direktive 96/73/ES in Direktive 2008/121/ES (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))
posredovano pristojni: IMCO

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči z jutrišnjim dnem, 21. januarjem 2011.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov