Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 20 януари 2011 г. - Страсбург

15. Решения относно някои документи

(член 127 от Правилника за дейността)Решение за изготвяне на доклад (член 127 от правилника)

- Междуинституционално споразумение относно общ регистър за прозрачност между Европейския парламент и Комисията (2010/2291 ACI)
(комисия: AFCO)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 18.11.2010 г.)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 48 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Етап, постигнат в рамките на прилагането на стратегията на ЕС за Централна Азия (2011/2008(INI))
(подпомагаща: INTA)

- Напредък, постигнат в рамките на борбата срещу мините (2011/2007(INI))

комисия CONT

- Бюджетен контрол по отношение на финансовата помощ на ЕС за Афганистан (2011/2014(INI))
(подпомагаща: DEVE, AFET)

комисия DEVE

- Роля на правата на собственост, собствеността върху имущество и създаването на блага по отношение на изкореняването на бедността и насърчаването на устойчиво развитие в развиващите се страни (2011/2009(INI))

комисия ECON

- Управление на икономиката в световен мащаб (2011/2011(INI))
(подпомагаща: EMPL, INTA)

- Схеми за гарантиране на застрахователните вземания (2011/2010(INI))
(подпомагаща: JURI, IMCO)

комисия ENVI

- Анализ на възможните варианти след намаляването с 20 % на емисиите на парникови газове и оценка на опасността от изместване на въглеродни емисии (2011/2012(INI))
(подпомагаща: ITRE)

комисия JURI

- Възможни политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия (2011/2013(INI))
(подпомагаща: ECON, IMCO)

- Производства по несъстоятелност в рамките на европейското дружествено право (2011/2006(INI))
(подпомагаща: EMPL, ECON)

Асоциирани комисии

комисия ENVI

- Анализ на възможните варианти след намаляването с 20% на емисиите на парникови газове и оценка на опасността от изместване на въглеродни емисии (2011/2012(INI))
Асоциирани комисии ENVI, ITRE
(Съгласно решение на Председателския съвет от 13.01.2011)

комисия JURI

- Възможни политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия (2011/2013(INI))
(подпомагаща: ECON)
Асоциирани комисии JURI, IMCO
(Съгласно решение на Председателския съвет от 13.01.2011)

Сезиране на комисии

комисия DEVE

- Бъдеща европейска политика в областта на международните инвестиции (2010/2203(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : INTA
подпомагаща: DEVE, ECON

комисия JURI

- Хармонизиране на наказателното право в Европейския съюз (2010/2310(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща: JURI

комисия FEMM

- Организираната престъпност в Европейския съюз (2010/2309(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща: FEMM

Правна информация - Политика за поверителност