Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 20. ledna 2011 - Štrasburk

15. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zprávy (článek 127 jednacího řádu)

- Interinstitucionální dohoda o společném registru transparentnosti mezi Evropským parlamentem a Evropským parlamentem a Komisí (2010/2291 ACI)
(výbor: AFCO)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18. 11. 2010)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)

výbor AFET

- Stav provádění Strategie EU pro Střední Asii (2011/2008(INI))
(stanovisko: INTA)

- Pokrok v odminování (2011/2007(INI))

výbor CONT

- Rozpočtová kontrola finanční pomoci EU pro Afghánistán (2011/2014(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET)

výbor DEVE

- Úloha vlastnických práv, vlastnictví majetku a vytváření blahobytu při vymycování chudoby a podpoře udržitelného rozvoje v rozvojových zemích (2011/2009(INI))

výbor ECON

- Globální ekonomická správa (2011/2011(INI))
(stanovisko: EMPL, INTA)

- Systémy záruk v pojišťovnictví (2011/2010(INI))
(stanovisko: JURI, IMCO)

výbor ENVI

- Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku (2011/2012(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor JURI

- Možnosti politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky (2011/2013(INI))
(stanovisko: ECON, IMCO)

- Úpadková řízení v souvislosti s právem EU týkajícím se obchodních společností (2011/2006(INI))
(stanovisko: EMPL, ECON)

Postup s přidruženými výbory

výbor ENVI

- Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku (2011/2012(INI))
Postup s přidruženými výbory ENVI, ITRE
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 13. 1. 2011)

výbor JURI

- Možnosti politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky (2011/2013(INI))
(stanovisko: ECON)
Postup s přidruženými výbory JURI, IMCO
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 13. 1. 2011)

Postoupení výborům

výbor DEVE

- Budoucí evropská mezinárodní investiční politika (2010/2203(INI))
předáno příslušný výbor: INTA
stanovisko: DEVE, ECON

výbor JURI

- Harmonizace trestního práva v EU (2010/2310(INI))
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: JURI

výbor FEMM

- Organizovaný zločin v Evropské unii (2010/2309(INI))
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: FEMM

Právní upozornění - Ochrana soukromí