Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 20. januar 2011 - Strasbourg

15. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde en betænkning (forretningsordenens artikel 127)

- Interinstitutionel aftale om et fælles åbenhedsregister mellem Parlamentet og Kommissionen (2010/2291(ACI))
(kor.udv.: AFCO)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 18.11.2010)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 48)

AFET

- Situationen med hensyn til gennemførelsen af EU-strategien for Centralasien (2011/2008(INI))
(rådg.udv.: INTA)

- Fremskridt med hensyn til minerydning (2011/2007(INI))

CONT

- Budgetkontrol med EU's finansielle bistand til Afghanistan (2011/2014(INI))
(rådg.udv.: DEVE, AFET)

DEVE

- Betydningen af ejendomsret, ejendomsretlige ordninger og skabelse af velstand for udryddelse af fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling i udviklingslande (2011/2009(INI))

ECON

- Global økonomisk styring (2011/2011(INI))
(rådg.udv.: EMPL, INTA)

- Forsikringsgarantiordninger (2011/2010(INI))
(rådg.udv.: JURI, IMCO)

ENVI

- Analyse af mulighederne for at nedbringe drivhusgasemissionerne ud over 20 % og vurdering af risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder (2011/2012(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

JURI

- Løsningsmodeller for indførelse af en europæisk aftaleret for forbrugerne og erhvervslivet (2011/2013(INI))
(rådg.udv.: ECON, IMCO)

- Insolvensbehandling i forbindelse med EU’s selskabsret. (2011/2006(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ECON)

Associerede udvalg

ENVI

- Analyse af mulighederne for at nedbringe drivhusgasemissionerne ud over 20% og vurdering af risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder (2011/2012(INI))
Associerede udvalg ENVI, ITRE
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 13.01.2011)

JURI

- Løsningsmodeller for indførelse af en europæisk aftaleret for forbrugerne og erhvervslivet (2011/2013(INI))
(rådg.udv.: ECON)
Associerede udvalg JURI, IMCO
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 13.01.2011)

Udvalgshenvisninger

DEVE

- Etablering af en samlet EU-politik for internationale investeringer (2010/2203(INI))
henvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: DEVE, ECON

JURI

- Harmonisering af straffelovgivning i EU (2010/2310(INI))
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: JURI

FEMM

- Organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union (2010/2309(INI))
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: FEMM

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik