Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 20. tammikuuta 2011 - Strasbourg

15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia mietintö (työjärjestyksen 127 artikla)

- Toimielinten sopimus Euroopan parlamentin ja komission yhteisen avoimuusrekisterin perustamisesta (2010/2291(ACI)
(AFCO-valiokunta)
(puheenjohtajakokouksen päätös 18.11.2010)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä(työjärjestyksen 48 artikla)

AFET-valiokunta

- EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytila (2011/2008(INI))
(lausuntoa varten: INTA)

- Edistys miinoja koskevissa toimissa (2011/2007(INI))

CONT-valiokunta

- EU:n Afganistanille antama taloudellinen tuki ja sen talousarvion valvonta (2011/2014(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AFET)

DEVE-valiokunta

- Omistusoikeuden, omistamisen ja vaurauden luomisen rooli köyhyyden torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä kehitysmaissa (2011/2009(INI))

ECON-valiokunta

- Maailmantalouden hallinto (2011/2011(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, INTA)

- Vakuutustakuujärjestelmät (2011/2010(INI))
(lausuntoa varten: JURI, IMCO)

ENVI-valiokunta

- Analyysi vaihtoehdoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arviointi (2011/2012(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

JURI-valiokunta

- Toimintavaihtoehdot etenemiseksi kohti kuluttajia ja yrityksiä hyödyttävää eurooppalaista sopimusoikeutta (2011/2013(INI))
(lausuntoa varten: ECON, IMCO)

- Maksukyvyttömyysmenettelyt EU:n yhtiöoikeuden yhteydessä (2011/2006(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ECON)

Valiokuntien yhteistyömenettely

ENVI-valiokunta

- Analyysi vaihtoehdoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arviointi (2011/2012(INI))
Valiokuntien yhteistyömenettely ENVI, ITRE
(puheenjohtajakokouksen päätös 13.1.2011)

JURI-valiokunta

- Toimintavaihtoehdot etenemiseksi kohti kuluttajia ja yrityksiä hyödyttävää eurooppalaista sopimusoikeutta (2011/2013(INI))
(lausuntoa varten: ECON)
Valiokuntien yhteistyömenettely JURI, IMCO
(puheenjohtajakokouksen päätös 13.1.2011)

Valiokuntaan lähettäminen

DEVE-valiokunta

- Tuleva kansainvälisiä sijoituksia koskeva eurooppalainen politiikka (2010/2203(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: DEVE, ECON

JURI-valiokunta

- Rikoslainsäädännön yhdenmukaistaminen Euroopan unionissa (2010/2310(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: JURI

FEMM-valiokunta

- Järjestäytynyt rikollisuus Euroopan unionissa (2010/2309(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: FEMM

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö