Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2011 m. sausio 20 d. - Strasbūras

15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas parengti pranešimą (Darbo tvarkos taisyklių 127 straipsnis)

- Europos Parlamento ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl Skaidrumo registro sukūrimo(2010/2291 ACI)
(komitetas: AFCO)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 18.11.2010)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva(Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)

AFET komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. State of implementation of the EU Strategy for Central Asia (2011/2008(INI))
(nuomonė: INTA)

- Kovos su minomis pažanga (2011/2007(INI))

CONT komitetas

- ES finansinės paramos Afganistanui biudžeto kontrolė (2011/2014(INI))
(nuomonė: DEVE, AFET)

DEVE komitetas

- Nuosavybės teisių, turto nuosavybės ir turto kūrimo vaidmuo kovojant su skurdu ir skatinant tvariąją plėtrą besivystančiose šalyse (2011/2009(INI))

ECON komitetas

- Pasaulio ekonomikos valdysena (2011/2011(INI))
(nuomonė: EMPL, INTA)

- Draudimo garantijų sistemos (2011/2010(INI))
(nuomonė: JURI, IMCO)

ENVI komitetas

- Galimybių sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daugiau nei 20 % analizė ir anglies dioksido nutekėjimo rizikos vertinimas (2011/2012(INI))
(nuomonė: ITRE)

JURI komitetas

- Politinės galimybės sukurti Europos sutarčių teisę vartotojams ir įmonėms (2011/2013(INI))
(nuomonė: ECON, IMCO)

- Nemokumo procedūros pagal ES bendrovių teisę (2011/2006(INI))
(nuomonė: EMPL, ECON)

Susiję komitetai

ENVI komitetas

- Galimybių sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daugiau nei 20% analizė ir anglies dioksido nutekėjimo rizikos vertinimas (2011/2012(INI))
Susiję komitetai ENVI, ITRE
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2011 01 13)

JURI komitetas

- Politinės galimybės sukurti Europos sutarčių teisę vartotojams ir įmonėms (2011/2013(INI))
(nuomonė: ECON)
Susiję komitetai JURI, IMCO
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2011 01 13)

Perdavimas komitetams

DEVE komitetas

- Būsima Europos tarptautinė investicijų politika (2010/2203(INI))
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: DEVE, ECON

JURI komitetas

- Baudžiamosios teisės suderinimas ES (2010/2310(INI))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: JURI

FEMM komitetas

- Organizuotas nusikalstamumas Europos Sąjungoje (2010/2309(INI))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: FEMM

Teisinė informacija - Privatumo politika