Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2011. gada 20. janvāris - Strasbūra

15. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot ziņojumu (Reglamenta 127. pants)

- Iestāžu nolīgums starp Parlamentu un Komisiju par kopēju pārredzamības reģistru (2010/2291 ACI)
(AFCO komiteja)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 18.11.2010.)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

AFET komiteja

- ES panāktais progress Vidusāzijas stratēģijas īstenošanā (2011/2008(INI))
(atzinums: INTA)

- Pretmīnu pasākumu jomā panāktais progress (2011/2007(INI))

CONT komiteja

- Afganistānai sniegtās ES finansiālās palīdzības budžeta kontrole (2011/2014(INI))
(atzinums: DEVE, AFET)

DEVE komiteja

- Īpašuma tiesību, šo tiesību esības un labklājības vairošanas nozīme nabadzības izskaušanā un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanā jaunattīstības valstīs (2011/2009(INI))

ECON komiteja

- Pasaules ekonomikas pārvaldība (2011/2011(INI))
(atzinums: EMPL, INTA)

- Apdrošināšanas garantiju sistēmas (2011/2010(INI))
(atzinums: JURI, IMCO)

ENVI komiteja

- Dažādu iespēju analīze, kā panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu par vairāk nekā 20 %, un oglekļa emisiju pārvirzes riska analīze (2011/2012(INI))
(atzinums: ITRE)

JURI komiteja

- Politikas risinājumi virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem (2011/2013(INI))
(atzinums: ECON, IMCO)

- Maksātnespējas procedūras ES uzņēmējdarbības tiesībās (2011/2006(INI))
(atzinums: EMPL, ECON)

Iesaistītās komitejas

ENVI komiteja

- Dažādu iespēju analīze, kā panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu par vairāk nekā 20 %, un oglekļa emisiju pārvirzes riska analīze (2011/2012(INI))
Iesaistītās komitejas ENVI, ITRE
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 13.01.2011.)

JURI komiteja

- Politikas risinājumi virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem (2011/2013(INI))
(atzinums: ECON)
Iesaistītās komitejas JURI, IMCO
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 13.01.2011.)

Nodošana komitejām

DEVE komiteja

- Turpmākā Eiropas starptautisko ieguldījumu politika (2010/2203(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: DEVE, ECON

JURI komiteja

- Krimināltiesību saskaņošana Eiropas Savienībā (2010/2310(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: JURI

FEMM komiteja

- Organizētā noziedzība Eiropas Savienībā (2010/2309(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: FEMM

Juridisks paziņojums - Privātuma politika