Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 20 stycznia 2011 r. - Strasburg

15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja o sporządzeniu sprawozdania (art. 127 Regulaminu)

- Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie utworzenia wspólnego rejestru służącego przejrzystości (2010/2291 ACI)
(komisja: AFCO)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 18.11.2010 r.)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 48 Regulaminu)

komisja AFET

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. State of implementation of the EU Strategy for Central Asia (2011/2008(INI))
(opinia: INTA)

- Postęp działań dotyczących min (2011/2007(INI))

komisja CONT

- Kontrola budżetowa pomocy finansowej UE dla Afganistanu (2011/2014(INI))
(opinia: DEVE, AFET)

komisja DEVE

- Rola praw własności intelektualnej, własności i tworzenia dobrobytu w procesie likwidacji ubóstwa i umacniania zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się (2011/2009(INI))

komisja ECON

- Światowy ład gospodarczy (2011/2011(INI))
(opinia: EMPL, INTA)

- Ubezpieczeniowe systemy gwarancyjne (2011/2010(INI))
(opinia: JURI, IMCO)

komisja ENVI

- Analiza możliwości zwiększenia celu 20%-owej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka ucieczki emisji (2011/2012(INI))
(opinia: ITRE)

komisja JURI

- Możliwości polityczne w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw (2011/2013(INI))
(opinia: ECON, IMCO)

- Postępowanie upadłościowe w kontekście prawa spółek UE (2011/2006(INI))
(opinia: EMPL, ECON)

Zaangażowane komisje

komisja ENVI

- Analiza możliwości zwiększenia celu 20%-owej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka ucieczki emisji (2011/2012(INI))
Zaangażowane komisje ENVI, ITRE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 13.01.2011 r.)

komisja JURI

- Możliwości polityczne w zakresie w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw (2011/2013(INI))
(opinia: ECON)
Zaangażowane komisje JURI, IMCO
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 13.01.2011)

Przydzielenie komisjom

komisja DEVE

- Przyszła europejska polityka inwestycji międzynarodowych (2010/2203(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: DEVE, ECON

komisja JURI

- Harmonizacja prawa karnego w UE (2010/2310(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: JURI

komisja FEMM

- Przestępczość zorganizowana w Unii Europejskiej (2010/2309(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: FEMM

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności