Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 20. januar 2011 - Strasbourg

15. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi poročila (člen 127 poslovnika)

- Medinstitucionalni sporazum o skupnem registru za preglednost med Evropskim parlamentom in Komisijo (2010/2291 ACI)
(odbor: AFCO)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 18.11.2010)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 48 poslovnika)

odbor AFET

- Izvajanje strategije EU za osrednjo Azijo (2011/2008(INI))
(mnenje: INTA)

- Napredek na področju protiminskega delovanja (2011/2007(INI))

odbor CONT

- Proračunski nadzor finančne pomoči EU v Afganistanu (2011/2014(INI))
(mnenje: DEVE, AFET)

odbor DEVE

- Vloga lastninskih pravic, lastninskih razmerij in ustvarjanja bogastva pri odpravi revščine in spodbujanju trajnostnega razvoja v državah v razvoju (2011/2009(INI))

odbor ECON

- Svetovno gospodarsko upravljanje (2011/2011(INI))
(mnenje: EMPL, INTA)

- Zavarovalne jamstvene sheme (2011/2010(INI))
(mnenje: JURI, IMCO)

odbor ENVI

- Analiza možnosti, da se preseže ciljno 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter ocena tveganja selitve industrijskih virov toplogrednih plinov izven EU (2011/2012(INI))
(mnenje: ITRE)

odbor JURI

- Možnosti politike za napredek na področju evropskega pogodbenega prava za potrošnike in podjetja (2011/2013(INI))
(mnenje: ECON, IMCO)

- Postopki v primeru insolventnosti v okviru prava družb EU (2011/2006(INI))
(mnenje: EMPL, ECON)

Pridruženi odbori

odbor ENVI

- Analiza možnosti, da se preseže ciljno 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter ocena tveganja selitve industrijskih virov toplogrednih plinov izven EU (2011/2012(INI))
Pridruženi odbori ENVI, ITRE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.1.2011)

odbor JURI

- Možnosti politike za napredek na področju evropskega pogodbenega prava za potrošnike in podjetja (2011/2013(INI)) (mnenje: ECON)
Pridruženi odbori JURI, IMCO
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.1.2011)

Napotitev na odbore

odbor DEVE

- Prihodnja evropska mednarodna naložbena politika (2010/2203(INI))
posredovano pristojni: INTA
mnenje: DEVE, ECON

odbor JURI

- Harmonizacija kazenskega prava v EU (2010/2310(INI))
posredovano pristojni: LIBE
mnenje: JURI

odbor FEMM

- Organizirani kriminal v Evropski uniji (2010/2309(INI))
posredovano pristojni: LIBE
mnenje: FEMM

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov