Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 20 januari 2011 - Strasbourg

15. Beslut om vissa dokument

Beslut om upprättande av betänkande (artikel 127 i arbetsordningen)

- Interinstitutionellt avtal om ett gemensamt register för insyn mellan Europaparlamentet och kommissionen (2010/2291 ACI)
(utskott: AFCO)
(till följd av talmanskonferensens beslut av den 18.11.2010)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- Läget i genomförandet av EU-strategin för Centralasien (2011/2008(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

- Framsteg vid åtgärder mot minor (2011/2007(INI))

utskottet CONT

- Budgetkontroll av EU:s finansiella stöd för Afghanistan (2011/2014(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, AFET)

utskottet DEVE

- Äganderättens, egendomsägandets och förmögenhetsskapandets roll när det gäller att utrota fattigdom och främja hållbar utveckling i utvecklingsländerna (2011/2009(INI))

utskottet ECON

- Global ekonomisk styrning (2011/2011(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, INTA)

- Försäkringsgarantisystem (2011/2010(INI))
(rådgivande utskott: JURI, IMCO)

utskottet ENVI

- En analys av möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser med mer än 20 % och en bedömning av riskerna för koldioxidläckage (2011/2012(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

utskottet JURI

- Politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag (2011/2013(INI))
(rådgivande utskott: ECON, IMCO)

- Insolvensförfaranden inom ramen för EU:s bolagsrätt (2011/2006(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ECON)

Associerade utskott

utskottet ENVI

- En analys av möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser med mer än 20% och en bedömning av riskerna för koldioxidläckage (2011/2012(INI))
Associerade utskott ENVI, ITRE
(till följd av talmanskonferensens beslut av den 13.01.2011)

utskottet JURI

- Politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag (2011/2013(INI))
(rådgivande utskott: ECON)
Associerade utskott JURI, IMCO
(till följd av talmanskonferensens beslut av den 13.01.2011)

Hänvisningar till utskott

utskottet DEVE

- Framtida EU-politik för internationella investeringar (2010/2203(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: DEVE, ECON

utskottet JURI

- Harmonisering av straffrätten inom EU (2010/2310(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: JURI

utskottet FEMM

- Organiserad brottslighet i Europeiska unionen (2010/2309(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: FEMM

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy