Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 20 януари 2011 г. - Страсбург

17. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
Пълни стенографски протоколи

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.

°
° ° °

Изказа се Robert Sturdy , за да поиска пояснения относно участието в поименните гласувания (председателят припомня намиращите се в сила разпоредби).

Правна информация - Политика за поверителност