Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 20. januar 2011 - Strasbourg

17. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.

°
° ° °

Robert Sturdy tog ordet for at udbede sig nærmere oplysninger om deltagelsen i dagens afstemning ved navneopråb (formanden mindede om de gældende bestemmelser).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik