Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 20 januari 2011 - Strasbourg

17. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
Fullständigt förhandlingsreferat

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.

°
° ° °

Talare: Robert Sturdy som begärde närmare upplysningar om deltagandet i dagens omröstning med namnupprop (talmannen hänvisade till det gällande regelverket).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy