Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 (συζήτηση)
 4.Βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά (συζήτηση)
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης (ψηφοφορία)
  
7.2.Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας (ψηφοφορία)
  
7.3.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  
7.4.Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 (ψηφοφορία)
  
7.5.Βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά (ψηφοφορία)
  
7.6.Στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
11.1.Πακιστάν: δολοφονία του Κυβερνήτη της επαρχίας του Punjab, Salmaan Taseer
  
11.2.Βραζιλία: έκδοση του Cesare Battisti
  
11.3.Ιράν, ιδιαίτερα η περίπτωση της Nasrin Sotoudeh
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Πακιστάν: δολοφονία του Κυβερνήτη της επαρχίας του Punjab, Salmaan Taseer (ψηφοφορία)
  
12.2.Βραζιλία: έκδοση του Cesare Battisti (ψηφοφορία)
  
12.3.Ιράν, ιδιαίτερα η περίπτωση της Nasrin Sotoudeh (ψηφοφορία)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (212 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (117 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (234 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (272 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (106 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (246 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (466 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (418 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου