Indiċi 
Minuti
PDF 234kWORD 230k
Il-Ħamis, 20 ta' Jannar 2011 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 2009 (dibattitu)
 4.Politika tal-UE sostenibbli għat-Tramuntana Estrema (dibattitu)
 5.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 6.Strateġija tal-UE għall-Baħar l-Iswed (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Ftehim ta' Qafas UE-Libja (votazzjoni)
  
7.2.Is-sitwazzjoni tal-Kristjani fil-kuntest tal-libertà tar-reliġjon (votazzjoni)
  
7.3.Is-sitwazzjoni fil-Belarus (votazzjoni)
  
7.4.Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 2009 (votazzjoni)
  
7.5.Politika tal-UE sostenibbli għat-Tramuntana Estrema (votazzjoni)
  
7.6.Strateġija tal-UE għall-Baħar l-Iswed (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
11.1.Pakistan: qtil tal-Gvernatur tal-Punjab, Salmaan Taseer
  
11.2.Brażil: l-estradizzjoni ta' Cesare Battisti
  
11.3.Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  
12.1.Pakistan: qtil tal-Gvernatur tal-Punjab, Salmaan Taseer (votazzjoni)
  
12.2.Brażil: l-estradizzjoni ta' Cesare Battisti (votazzjoni)
  
12.3.Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh (votazzjoni)
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Pożizzjoni tal-Kunsill fl-1 qari
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 18.Dati tas-seduti li jmiss
 19.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva2000/25/KE għal dak li jirrigwarda l-applikazzjoni tal-istadji tal-emissjonijiet għal tratturi b'karreġġjata dejqa [dojoq] (COM(2011)0001 - C7-0018/2011 - 2011/0002(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President avża li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ġeorġja (COM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u l-Unjoni tal-Komoros (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Proposta emendata għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Protokoll tal-2002 tal-Konvenzjoni ta' Ateni dwar il-Ġarr bil-Baħar ta' Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom, 1974 (COM(2010)0686 - C7-0021/2011 - 2003/0132(NLE))

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2004/162/KE f'dak li jirrigwarda l-prodotti li jistgħu jibbenefikaw minn eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazji tal-baċir (COM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS))

irreferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

ECON

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE (COM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

REGI

- Proposta ghal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2007-2013 (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta ghal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport transkonfinali professjonali tal-euro fi flus kontanti bit-triq bejn Stati Membri taż-żona tal-euro (17787/2010 - C7-0025/2011 - 2010/0206(APP))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

EMPL, TRAN

- Proposta ghal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kroazja dwar il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fil-ħidma taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (11633/2010 - C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE))

irreferut

responsabbli :

LIBE

2) mill-Membri, proposta għal rakkomandazzjoni (Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Alexander Graf Lambsdorff, f'isem il-Grupp ALDE. Proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar is-66 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (B7-0072/2011)

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

DEVE


3. Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 2009 (dibattitu)

Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 2009 [2010/2137(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Derk Jan Eppink ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Silvana Koch-Mehrin (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Cristian Silviu Buşoi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Michael Cramer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Arturs Krišjānis Kariņš f'isem il-Grupp PPE, Antolín Sánchez Presedo f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija “karta blu” ta' Hans-Peter Martin, Kay Swinburne f'isem il-Grupp ECR, Thomas Händel f'isem il-Grupp GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth f'isem il-Grupp EFD, ukoll dwar l-intervent ta' Philippe Lamberts, dan tal-aħħar dwar fatt personali minħabba l-intervent ta' William (The Earl of) Dartmouth, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, ukoll dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Peter Skinner, Sławomir Witold Nitras, Lara Comi u Sari Essayah.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Danuta Jazłowiecka, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Elena Băsescu, Mairead McGuinness u Czesław Adam Siekierski.

Tkellmu: Štefan Füle u Derk Jan Eppink.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.4 tal- Minuti ta' 20.1.2011.


4. Politika tal-UE sostenibbli għat-Tramuntana Estrema (dibattitu)

Politika tal-UE sostenibbli għat-Tramuntana Estrema [2009/2214(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Michael Gahler ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE, Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE, Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll għal mistoqsija “karta blu” ta' Liisa Jaakonsaari, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Struan Stevenson, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Cristian Dan Preda, Justas Vincas Paleckis, Pat the Cope Gallagher u Edit Herczog.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Birgit Schnieber-Jastram, Mitro Repo, Riikka Manner, Alfreds Rubiks u Anna Rosbach.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Anna Ibrisagic, Kriton Arsenis, Miloslav Ransdorf, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly, Franz Obermayr u Sari Essayah.

Tkellmu: Štefan Füle u Michael Gahler.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.5 tal- Minuti ta' 20.1.2011.


5. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp PPE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat AGRI: Agnès Le Brun

Kumitat EMPL: Philippe Boulland

Kumitat PETI: Philippe Boulland


6. Strateġija tal-UE għall-Baħar l-Iswed (dibattitu)

Strateġija tal-UE għall-Baħar l-Iswed [2010/2087(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Traian Ungureanu ppreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Metin Kazak (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Silvia-Adriana Ţicău (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Victor Boştinaru (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE, Ioan Mircea Paşcu f'isem il-Grupp S&D, Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, Werner Schulz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Paweł Robert Kowal f'isem il-Grupp ECR, David Campbell Bannerman f'isem il-Grupp EFD, Dimitar Stoyanov Membru mhux affiljat, Iuliu Winkler, Maria Eleni Koppa, Adina-Ioana Vălean, Oldřich Vlasák, Georgios Koumoutsakos, Evgeni Kirilov, Marek Siwiec u George Sabin Cutaş.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Niki Tzavela, Petru Constantin Luhan, Csanád Szegedi, Lambert van Nistelrooij u Vasilica Viorica Dăncilă.

Tkellmu: Štefan Füle u Traian Ungureanu.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 tal- Minuti ta' 20.1.2011.


PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

°
° ° °

Tkellmet Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė biex tfakkar l-għoxrin anniversarju mill-ġrajjiet tad-demm ta' Vilnjus, tat-13 ta' Jannar 1991.


7.1. Ftehim ta' Qafas UE-Libja (votazzjoni)

Rapport bi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar in-negozjati li għaddejjin bħalissa dwar il-Ftehim ta’ Qafas UE-Libja [2010/2268(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ana Gomes (A7-0368/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adottata (Artikolu 97(4) tar-Regoli ta' Proċedura) (P7_TA(2011)0020)


7.2. Is-sitwazzjoni tal-Kristjani fil-kuntest tal-libertà tar-reliġjon (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 u B7-0058/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0039/2011

(flok B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 u B7-0058/2011)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah u Othmar Karas f'isem il-Grupp PPE,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli u Patrizia Toia f'isem il-Grupp S&D,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski u Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR,
Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou u Kyriacos Triantaphyllides.

Adottata (P7_TA(2011)0021)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0052/2011 skadiet.)

Intervent
Elmar Brok ressaq emenda orali għall-paragrafu 14, li ġiet aċċettata.


7.3. Is-sitwazzjoni fil-Belarus (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 u B7-0057/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA - RC-B7-0044/2011

(flok B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 u B7-0057/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool u Paweł Zalewski f'isem il-Grupp PPE,
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec u Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff u Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter u Werner Schulz f'isem il-Grupp Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal u Jacek Olgierd Kurski f'isem il-Grupp ECR.

Adottata (P7_TA(2011)0022)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0055/2011 skadiet.)

Interventi

Justas Vincas Paleckis ressaq emenda orali għall-paragrafu 2, li ġiet aċċettata;

Jacek Protasiewicz ressaq emenda orali għall-paragrafu 3, li ġiet aċċettata;

Vytautas Landsbergis ressaq emenda orali għall-paragrafu 9, li ġiet aċċettata;

Kristiina Ojuland ressqet emenda orali għall-paragrafu 13, li ġiet aċċettata.


7.4. Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 2009 (votazzjoni)

Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 2009 [2010/2137(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0023)

Intervent
Michael Cramer ressaq emenda orali għall-paragrafu 105, it-tieni parti, li ġiet aċċettata.


7.5. Politika tal-UE sostenibbli għat-Tramuntana Estrema (votazzjoni)

Politika tal-UE sostenibbli għat-Tramuntana Estrema [2009/2214(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Michael Gahler (A7-0377/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp GUE/NGL)

Miċħuda

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-KUMITAT AFET

Adottata (P7_TA(2011)0024)


7.6. Strateġija tal-UE għall-Baħar l-Iswed (votazzjoni)

Strateġija tal-UE għall-Baħar l-Iswed [2010/2087(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0025)

Intervent

Adrian Severin ressaq emenda orali għall-paragrafu 13, li ġiet aċċettata, billi aktar minn 40 Membru opponew li din tiġi kkunsidrata.


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Ana Gomes - A7-0368/2010

Morten Messerschmidt

Is-sitwazzjoni tal-Kristjani fil-kuntest tal-libertà tar-reliġjon - RC-B7-0039/2011

Salvatore Iacolino, Antonello Antinoro, Morten Messerschmidt, Marek Józef Gróbarczyk, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristiana Muscardini, Licia Ronzulli, Hannu Takkula, Philip Claeys, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Is-sitwazzjoni fil-Belarus - RC-B7-0044/2011

Daniel Hannan, Mitro Repo, Kristian Vigenin f'isem il-Grupp S&D, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Morten Messerschmidt, Ryszard Czarnecki

Rapport Derk Jan Eppink - A7-0374/2010

Sergej Kozlík, Morten Messerschmidt, Cristiana Muscardini, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Rapport Michael Gahler - A7-0377/2010

Hannu Takkula

Rapport Traian Ungureanu - A7-0378/2010

Kristian Vigenin f'isem il-Grupp S&D, Andrzej Grzyb, Alajos Mészáros

Is-sitwazzjoni fil-Belarus - RC-B7-0044/2011

Cristian Dan Preda


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.10 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


11. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal- Minuti ta' 18.1.2011)


11.1. Pakistan: qtil tal-Gvernatur tal-Punjab, Salmaan Taseer

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 u B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat u Jean Lambert ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE, Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, William (The Earl of) Dartmouth f'isem il-Grupp EFD, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis u Csaba Sógor.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt u Sari Essayah.

Tkellem Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.1 tal- Minuti ta' 20.1.2011.


11.2. Brażil: l-estradizzjoni ta' Cesare Battisti

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 u B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli u Ryszard Czarnecki ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Mario Mauro f'isem il-Grupp PPE, Gianluca Susta f'isem il-Grupp S&D, Ilda Figueiredo f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll għal mistoqsijiet “karta blu” ta' Francesco Enrico Speroni u ta' Roberta Angelilli, Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD, u Salvatore Iacolino.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Carlo Fidanza.

Tkellem Charles Tannock dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, u Marie-Christine Vergiat, li wieġbet ukoll għal mistoqsija “karta blu” ta' Roberta Angelilli.

Tkellem Mario Mauro dwar l-organizzazzjonitad-dibattitu.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Oreste Rossi.

Tkellem Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.2 tal- Minuti ta' 20.1.2011.


11.3. Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 u B7-0071/2011

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, Corina Creţu f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, u Marco Scurria.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Monica Luisa Macovei.

Tkellmu: Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) u Bernd Posselt, dan tal-aħħar dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.3 tal- Minuti ta' 20.1.2011.


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


12.1. Pakistan: qtil tal-Gvernatur tal-Punjab, Salmaan Taseer (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 u B7-0063/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0041/2011

(flok B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 u B7-0063/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann u Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE;
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach u Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff u Elizabeth Lynne f'isem il-Grupp ALDE;
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE;
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki u Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR;
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL;
Fiorello Provera u Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA(2011)0026)

Interventi

Marietje Schaake ppreżentat emendi orali għall-paragrafi 8 u 17, li ġew aċċettati.

Charles Tannock ippreżenta emenda orali għall-paragrafu 14, li ġiet aċċettata.


12.2. Brażil: l-estradizzjoni ta' Cesare Battisti (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 u B7-0066/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0042/2011

(flok B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 u B7-0066/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor u Thomas Mann f'isem il-Grupp PPE;
Hannes Swoboda, Gianni Pittella u David-Maria Sassoli f'isem il-Grupp S&D;
Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki u Jacek Olgierd Kurski f'isem il-Grupp ECR;
Francesco Enrico Speroni f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA(2011)0027)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0050/2011 skadiet.)


12.3. Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 u B7-0071/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0043/2011/rév1

(flok B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 u B7-0071/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten u Roberta Angelilli f'isem il-Grupp PPE;
María Muñiz De Urquiza u Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D;
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE;
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński u Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR;
Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL;
Fiorello Provera u Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA(2011)0028).


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


14. Pożizzjoni tal-Kunsill fl-1 qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 61(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ismijiet ta' fibri ta' tessuti u t-tikkettar u l-immarkar relatati tal-kompożizzjoni tal-fibri ta' prodotti tat-tessuti u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 73/44/KEE, id-Direttiva 96/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2008/121/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))
irreferut responsabbli: IMCO

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 21 ta' Jannar 2011.


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jitfassal rapport (Artikolu 127 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ftehim interistituzzjonali dwar Reġistru ta' Trasparenza komuni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni (2010/2291 ACI)
(Kumitat: AFCO)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 18.11.2010)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- L-istat tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali (2011/2008(INI))
(opinjoni: INTA)

- Progress rigward il-ġlieda kontra l-mini (2011/2007(INI))

Kumitat CONT

- Kontroll baġitarju tal-għajnuna finanzjarja tal-UE lill-Afganistan (2011/2014(INI))
(opinjoni: DEVE, AFET)

Kumitat DEVE

- Ir-rwol tad-drittijiet tal-proprjetà, tal-pussess tal-proprjetà u tal-ħolqien tal-ġid fil-qerda tal-faqar u t-tħeġġiġ tal-iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (2011/2009(INI))

Kumitat ECON

- Governanza Ekonomika Globali (2011/2011(INI))
(opinjoni: EMPL, INTA)

- Skemi ta' Garanzija tal-Assigurazzjoni (2011/2010(INI))
(opinjoni: JURI, IMCO)

Kumitat ENVI

- Analiżi tal-alternattivi biex isir progress lil hinn mit-tnaqqis ta' 20 % tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u l-valutazzjoni tar-riskju ta' rilokazzjoni ta' emissjonijiet tal-karbonju (2011/2012(INI))
(opinjoni: ITRE)

Kumitat JURI

- L-għażliet politiċi għall-progress lejn Liġi Kuntrattwali Ewropea għall-konsumaturi u n-negozji (2011/2013(INI))
(opinjoni: ECON, IMCO)

- Proċedimenti ta' insolvenza fil-kuntest tad-dritt tal-kumpanniji tal-UE (2011/2006(INI))
(opinjoni: EMPL, ECON)

Kumitati assoċjati

Kumitat ENVI

- Analiżi tal-alternattivi biex isir progress lil hinn mit-tnaqqis ta' 20 % tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u l-valutazzjoni tar-riskju ta' rilokazzjoni ta' emissjonijiet tal-karbonju (2011/2012(INI))
Kumitati assoċjati ENVI, ITRE
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 13.01.2011)

Kumitat JURI

- L-għażliet politiċi għall-progress lejn Liġi Kuntrattwali Ewropea għall-konsumaturi u n-negozji (2011/2013(INI))
(opinjoni: ECON)
Kumitati assoċjati JURI, IMCO
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 13.01.2011)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat DEVE

- Politika futura ta' investiment internazzjonali Ewropew (2010/2203(INI))
irreferut responsabbli: INTA
opinjoni: DEVE, ECON

Kumitat JURI

- Armonizzazzjoni tad-dritt kriminali fl-UE (2010/2310(INI))
irreferut responsabbli: LIBE
opinjoni: JURI

Kumitat FEMM

- Il-kriminalità organizzata fl-Unjoni Ewropea (2010/2309(INI))
irreferut responsabbli: LIBE
opinjoni: FEMM


16. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

73/2010

Oreste Rossi

67

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

92

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

29

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

179

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

87

79/2010

Oreste Rossi

52

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

333

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

155

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

108

83/2010

Elisabetta Gardini

36

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

185

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

122

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

167

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

39

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

171

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

241

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

149

91/2010

Franz Obermayr

25

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

37

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

31

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

58

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

35

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

63

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

59

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

31

99/2010

Andreas Mölzer

27

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

60

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

45

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

23

2/2011

Mara Bizzotto

10


17. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.

°
° ° °

Tkellem Robert Sturdy biex jitlob preċiżjonijiet dwar il-parteċipazzjoni fil-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet tal-lum (il-President fakkar id-dispożizzjonijiet fis-seħħ).


18. Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 2 ta' Frar 2011 u 3 ta' Frar 2011.


19. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 17.00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza