Index 
Proces-verbal
PDF 226kWORD 234k
Joi, 20 ianuarie 2011 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Raportul privind politica în domeniul concurenței pe anul 2009 (dezbatere)
 4.O politică durabilă a UE pentru nordul îndepărtat (dezbatere)
 5.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 6.O strategie a UE pentru Marea Neagră (dezbatere)
 7.Votare
  
7.1.Acordul-cadru UE-Libia (vot)
  
7.2.Situaţia creştinilor în contextul libertăţii religioase (vot)
  
7.3.Situaţia din Belarus (vot)
  
7.4.Raportul privind politica în domeniul concurenței pe anul 2009 (vot)
  
7.5.O politică durabilă a UE pentru nordul îndepărtat (vot)
  
7.6.O strategie a UE pentru Marea Neagră (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
11.1.Pakistan: asasinarea lui Salmaan Taseer, guvernatorul provinciei Punjab
  
11.2.Brazilia: extrădarea lui Cesare Battisti
  
11.3.Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh
 12.Votare
  
12.1.Pakistan: asasinarea lui Salmaan Taseer, guvernatorul provinciei Punjab (vot)
  
12.2.Brazilia: extrădarea lui Cesare Battisti (vot)
  
12.3.Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (vot)
 13.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 14.Poziţia Consiliului în prima lectură
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 18.Calendarul următoarelor şedinţe
 19.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE în ceea ce privește aplicarea de etape de emisii pentru tractoare cu ecartament îngust (COM(2011)0001 - C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

retrimis

fond :

ENVI

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social în legătură cu această propunere.

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (COM(2010)0804 - C7-0019/2011 – 2010/0390(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere modificată de decizie a Consiliului cu privire la aderarea Uniunii Europene la Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor (COM(2010)0686 - C7-0021/2011 - 2003/0132(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2004/162/CE în ceea ce privește produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare (COM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS))

retrimis

fond :

REGI

aviz :

ECON

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (COM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2007-2013 (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Consiliului privind extinderea domeniului de aplicare al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro (17787/2010 - C7-0025/2011 - 2010/0206(APP))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

EMPL, TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Croaţia privind participarea Republicii Croaţia la activităţile Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie (11633/2010 - C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

2) de către deputaţi, o propunere de recomandare (articolul 121 din Regulamentul de procedură)

- Alexander Graf Lambsdorff, ALDE. Propunere de recomandare adresată Consiliului referitoare la cea de-a 66-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (B7-0072/2011)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE


3. Raportul privind politica în domeniul concurenței pe anul 2009 (dezbatere)

Raport referitor la Raportul privind politica în domeniul concurenței pe anul 2009 [2010/2137(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Derk Jan Eppink şi-a prezentat raportul.

A intervenit Štefan Füle (membru al Comisiei).

Au intervenit: Silvana Koch-Mehrin (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Cristian Silviu Buşoi (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Michael Cramer (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Arturs Krišjānis Kariņš, în numele Grupului PPE, Antolín Sánchez Presedo, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, la o întrebare de tip „cartonaş albastru” pusă de Hans-Peter Martin, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Thomas Händel, în numele Grupului GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFD, inclusiv cu privire la intervenţia lui Philippe Lamberts, acesta din urmă intervenind pentru o chestiune personală survenită în urma intervenţiei lui William (The Earl of) Dartmouth, Hans-Peter Martin, neafiliat, inclusiv privind desfăşurarea dezbaterii, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Peter Skinner, Sławomir Witold Nitras, Lara Comi şi Sari Essayah.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Danuta Jazłowiecka, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Elena Băsescu, Mairead McGuinness şi Czesław Adam Siekierski.

Au intervenit: Štefan Füle şi Derk Jan Eppink.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 20.1.2011.


4. O politică durabilă a UE pentru nordul îndepărtat (dezbatere)

Raport referitor la o politică durabilă a UE pentru nordul îndepărtat [2009/2214(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Michael Gahler şi-a prezentat raportul.

A intervenit Štefan Füle (membru al Comisiei).

Au intervenit: Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Konrad Szymański, în numele Grupului ECR, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, la o întrebare de tip „cartonaş albastru” pusă de Liisa Jaakonsaari, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Andreas Mölzer, neafiliat, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Struan Stevenson, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Cristian Dan Preda, Justas Vincas Paleckis, Pat the Cope Gallagher şi Edit Herczog.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Birgit Schnieber-Jastram, Mitro Repo, Riikka Manner, Alfreds Rubiks şi Anna Rosbach.

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Ibrisagic, Kriton Arsenis, Miloslav Ransdorf, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly, Franz Obermayr şi Sari Essayah.

Au intervenit: Štefan Füle şi Michael Gahler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 20.1.2011.


5. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului PPE, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

AGRI: Agnès Le Brun

EMPL: Philippe Boulland

PETI: Philippe Boulland


6. O strategie a UE pentru Marea Neagră (dezbatere)

Raport referitor la o strategie UE pentru Marea Neagră [2010/2087(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Traian Ungureanu şi-a prezentat raportul.

A intervenit Štefan Füle (membru al Comisiei).

Au intervenit: Metin Kazak (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Silvia-Adriana Ţicău (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Victor Boştinaru (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Ioan Mircea Paşcu, în numele Grupului S&D, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Werner Schulz, în numele Grupului Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR, David Campbell Bannerman, în numele Grupului EFD, Dimitar Stoyanov, neafiliat, Iuliu Winkler, Maria Eleni Koppa, Adina-Ioana Vălean, Oldřich Vlasák, Georgios Koumoutsakos, Evgeni Kirilov, Marek Siwiec şi George Sabin Cutaş.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Niki Tzavela, Petru Constantin Luhan, Csanád Szegedi, Lambert van Nistelrooij şi Vasilica Viorica Dăncilă.

Au intervenit: Štefan Füle şi Traian Ungureanu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 20.1.2011.


A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė cu ocazia comemorării a douăzeci de ani de la evenimentele sângeroase de la Vilnius din 13 ianuarie 1991.


7.1. Acordul-cadru UE-Libia (vot)

Raport privind propunerea de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului referitoare la negocierile în curs privind Acordul-cadru UE-Libia [2010/2268(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ana Gomes (A7-0368/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Adoptat (articolul 97 alineatul 4 din Regulamentul de procedură (P7_TA(2011)0020)


7.2. Situaţia creştinilor în contextul libertăţii religioase (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 şi B7-0058/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0039/2011

(care înlocuieşte B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0054/2011, B7-0056/2011 şi B7-0058/2011)

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah şi Othmar Karas, în numele Grupului PPE,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Kyriakos Mavronikolas, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli şi Patrizia Toia, în numele Grupului S&D,
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE,
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski şi Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR,
Fiorello Provera, în numele Grupului EFD,
Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou şi Kyriacos Triantaphyllides.

Adoptat (P7_TA(2011)0021)

(Propunerea de rezoluţie B7-0052/2011 a devenit caducă.)

Intervenţie

Elmar Brok a prezentat un amendament oral la alineatul 14 care a fost reţinut.


7.3. Situaţia din Belarus (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011 şi B7-0057/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE - RC-B7-0044/2011

(care înlocuieşte B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011 şi B7-0057/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool şi Paweł Zalewski, în numele Grupului PPE,
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff şi Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE,
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter şi Werner Schulz, în numele Grupului Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal şi Jacek Olgierd Kurski, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2011)0022)

(Propunerea de rezoluţie B7-0055/2011 a devenit caducă.)

Intervenţii

Justas Vincas Paleckis a prezentat un amendament oral la alineatul (2), care a fost reţinut ;

Jacek Protasiewicz a prezentat un amendament oral la alineatul (3), care a fost reţinut;

Vytautas Landsbergis a prezentat un amendament oral la alineatul (9), care a fost reţinut;

Kristiina Ojuland a prezentat un amendament oral la alineatul (13), care a fost reţinut.


7.4. Raportul privind politica în domeniul concurenței pe anul 2009 (vot)

Raport referitor la Raportul privind politica în domeniul concurenței pe anul 2009 [2010/2137(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0023)

Intervenţie

Michael Cramer a prezentat un amendament oral la alineatul (105), a doua parte, care a fost reţinut.


7.5. O politică durabilă a UE pentru nordul îndepărtat (vot)

Raport referitor la o politică durabilă a UE pentru nordul îndepărtat [2009/2214(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Michael Gahler (A7-0377/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul GUE/NGL)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A COMISIEI AFET

Adoptat (P7_TA(2011)0024)


7.6. O strategie a UE pentru Marea Neagră (vot)

Raport referitor la o strategie UE pentru Marea Neagră [2010/2087(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0025)

Intervenţie

Adrian Severin a prezentat un amendament oral la alineatul (13), a doua parte, care nu a fost reţinut, peste 40 de deputaţi exprimându-şi opoziţia.


8. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Ana Gomes - A7-0368/2010

Morten Messerschmidt

Situaţia creştinilor în contextul libertăţii religioase - RC-B7-0039/2011

Salvatore Iacolino, Antonello Antinoro, Morten Messerschmidt, Marek Józef Gróbarczyk, Adam Bielan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristiana Muscardini, Licia Ronzulli, Hannu Takkula, Philip Claeys, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Situaţia din Belarus - RC-B7-0044/2011

Daniel Hannan, Mitro Repo, Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Morten Messerschmidt, Ryszard Czarnecki

Raport Derk Jan Eppink - A7-0374/2010

Sergej Kozlík, Morten Messerschmidt, Cristiana Muscardini, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki

Raport Michael Gahler - A7-0377/2010

Hannu Takkula

Raport Traian Ungureanu - A7-0378/2010

Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D, Andrzej Grzyb, Alajos Mészáros

Situaţia din Belarus - RC-B7-0044/2011

Cristian Dan Preda


9. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.10, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


11. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 2 al PV din 18.1.2011)


11.1. Pakistan: asasinarea lui Salmaan Taseer, guvernatorul provinciei Punjab

Propuneri de rezoluţii B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 şi B7-0063/2011

Marietje Schaake, Tomasz Piotr Poręba, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie-Christine Vergiat şi Jean Lambert au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, Mitro Repo, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFD, Thomas Mann, Justas Vincas Paleckis şi Csaba Sógor.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pino Arlacchi, Anneli Jäätteenmäki, Charles Tannock, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Gerard Batten, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Michael Gahler, Bernd Posselt şi Sari Essayah.

A intervenit Štefan Füle (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.1 al PV din 20.1.2011.


11.2. Brazilia: extrădarea lui Cesare Battisti

Propuneri de rezoluţii B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 şi B7-0066/2011

Mara Bizzotto, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Roberta Angelilli, David-Maria Sassoli şi Ryszard Czarnecki au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Mario Mauro, în numele Grupului PPE, Gianluca Susta, în numele Grupului S&D, Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, la întrebările de tip „cartonaş albastru” puse de Francesco Enrico Speroni şi de Roberta Angelilli, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, şi Salvatore Iacolino.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Carlo Fidanza.

A intervenit Charles Tannock privind desfăşurarea dezbaterii.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, şi Marie-Christine Vergiat, care a răspuns, de asemenea, la o întrebare de tip „cartonaş albastru” pusă de Roberta Angelilli.

A intervenit Mario Mauro privind organizarea dezbaterii.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Oreste Rossi.

A intervenit Štefan Füle (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.2 al PV din 20.1.2011.


11.3. Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh

Propuneri de rezoluţii B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 şi B7-0071/2011

Bastiaan Belder, Marietje Schaake, Struan Stevenson, Rosario Crocetta, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, şi Marco Scurria.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Monica Luisa Macovei.

Au intervenit: Štefan Füle (membru al Comisiei) şi Bernd Posselt, acesta din urmă privind desfăşurarea dezbaterii.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.3 al PV din 20.1.2011.


12. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


12.1. Pakistan: asasinarea lui Salmaan Taseer, guvernatorul provinciei Punjab (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 şi B7-0063/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0041/2011

(care înlocuieşte B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-0062/2011 şi B7-0063/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann şi Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE;
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff şi Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE;
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki şi Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR;
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;
Fiorello Provera şi Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2011)0026)

Intervenţii

Marietje Schaake a prezentat amendamente orale la punctele 8 şi 17, care au fost reţinute.

Charles Tannock a prezentat un amendament oral la punctul 14, care a fost reţinut.


12.2. Brazilia: extrădarea lui Cesare Battisti (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 şi B7-0066/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0042/2011

(care înlocuieşte B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011 şi B7-0066/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor şi Thomas Mann, în numele Grupului PPE;
Hannes Swoboda, Gianni Pittella şi David-Maria Sassoli, în numele Grupului S&D;
Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki şi Jacek Olgierd Kurski, în numele Grupului ECR;
Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2011)0027)

(Propunerea de rezoluţie B7-0050/2011 a devenit caducă.)


12.3. Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 şi B7-0071/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0043/2011/rev1

(care înlocuieşte B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-0070/2011 şi B7-0071/2011):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten şi Roberta Angelilli, în numele Grupului PPE;
María Muñiz De Urquiza şi Ana Gomes, în numele Grupului S&D;
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE;
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński şi Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR;
Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;
Fiorello Provera şi Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2011)0028).


13. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


14. Poziţia Consiliului în prima lectură

Preşedintele a anunţat, în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziţii a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţie a Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind denumirile fibrelor textile şi etichetarea şi marcarea corespunzătoare a compoziţiei fibroase a produselor textile şi de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului, a Directivei 96/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2008/121/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))
retrimis fond: IMCO

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 21 ianuarie 2011.


15. Decizii privind anumite documente

Decizie de a elabora un raport (articolul 127 din Regulamentul de procedură)

- Acord interinstituţional între Parlamentul European şi Comisie privind un registru comul al transparenţei (2010/2291 ACI)
(Comisia AFCO)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 18.11.2010)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 48 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Situaţia în ceea ce priveşte implementarea strategiei UE pentru Asia Centrală (2011/2008(INI))
(aviz: INTA)

- Progresele realizate în acţiunea privind minele (2011/2007(INI))

CONT

- Controlul bugetar al asistenţei financiare acordate de UE Afganistanului (2011/2014(INI))
(aviz: DEVE, AFET)

DEVE

- Rolul dreptului la proprietate, al deţinerii de proprietate şi al creării de avuţie în eradicarea sărăciei şi stimularea dezvoltării durabile în ţările în curs de dezvoltare (2011/2009(INI))

ECON

- Guvernanţa economică globală (2011/2011(INI))
(aviz: EMPL, INTA)

- Schemele de garantare a asigurărilor (2011/2010(INI))
(aviz: JURI, IMCO)

ENVI

- Analiza opțiunilor pentru depășirea obiectivului de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră și evaluarea riscului de relocare a emisiilor de carbon (2011/2012(INI))
(aviz: ITRE)

JURI

- Opțiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori și întreprinderi (2011/2013(INI))
(aviz: ECON, IMCO)

- Procedura de faliment în contextul dreptului societăților comerciale din UE (2011/2006(INI))
(aviz: EMPL, ECON)

Comisii asociate

ENVI

- Analiza opțiunilor pentru depășirea obiectivului de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră și evaluarea riscului de relocare a emisiilor de carbon (COM(2011/2012(INI))
Comisii asociate ENVI, ITRE
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 13.01.2011)

JURI

- Opțiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori și întreprinderi (2011/2013(INI))
(aviz: ECON)
Comisii asociate JURI, IMCO
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 13.01.2011)

Sesizarea comisiilor

DEVE

- Viitoarea politică europeană în domeniul investiţiilor internaţionale (2010/2203(INI))
retrimis fond: INTA
aviz: DEVE, ECON

JURI

- Armonizarea dreptului penal în UE (2010/2310(INI))
retrimis fond: LIBE
aviz: JURI

FEMM

- Criminalitatea organizată în Uniunea Europeană (2010/2309(INI))
retrimis fond: LIBE
aviz: FEMM


16. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

73/2010

Oreste Rossi

67

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

92

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

29

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

179

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

87

79/2010

Oreste Rossi

52

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

333

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

155

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

108

83/2010

Elisabetta Gardini

36

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

185

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

122

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

167

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

39

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

171

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

241

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

149

91/2010

Franz Obermayr

25

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

37

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

31

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

58

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

35

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

63

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

59

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

31

99/2010

Andreas Mölzer

27

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

60

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

45

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

23

2/2011

Mara Bizzotto

10


17. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.

°
° ° °

A intervenit Robert Sturdy, pentru a solicita precizări privind participarea la votul prin apel nominal din ziua curentă (Preşedintele a amintit dispoziţiile în vigoare).


18. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc la 2 februarie 2011 şi 3 februarie 2011.


19. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 17.00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate