Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 2 februari 2011 - Brussel

2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Francisco José Millán Mon heeft laten weten dat hij per vergissing vóór amendement 13 op het verslag Laima Liucija Andrikienė A7-0339/2010 (punt 6.4 van de notulen van 16.12.2010) heeft gestemd; het was zijn bedoeling om tegen te stemmen.

Juridische mededeling - Privacybeleid