Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 2 lutego 2011 r. - Bruksela

2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Francisco José Millán Mon poinformował, że pomyłkowo zagłosował za przyjęciem poprawki 13 do sprawozdania Laimy Liuciji Andrikienė A7-0339/2010 (pkt 6.4 protokołu z dnia 16.12.2010), choć zamierzał głosować przeciwko.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności