Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 2. februára 2011 - Brusel

2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Francisco José Millán Mon oznámil, že omylom hlasoval za PDN 13 správy Laima Liucija Andrikienė A7-0339/2010 (bod 6.4 zápisnice zo dňa 16.12.2010); pričom jeho zámerom bolo hlasovať proti tomuto PDN.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia