Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 2 februari 2011 - Brussel

4. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie JURI: Syed Kamall in de plaats van Daniel Hannan;

Commissie AFCO: Daniel Hannan in de plaats van Syed Kamall.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid