Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 2. veebruar 2011 - Brüssel

6. Parandus (kodukorra artikkel 216)

Pädev komisjon esitas Euroopa Parlamendis vastu võetud teksti kohta järgmise paranduse (P7_TA-PROV(2010)0480(COR01)):

Parandus esimesel lugemisel 15. detsembril 2010 vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohale eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL)nr .../2010 kodanikualgatuse kohta
P7_TA-PROV(2010)0480 - (KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)) AFCO

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 48 tunni jooksul alates selle teatavakstegemisest ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panekuks.

Parandus on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika