Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. február 2., Szerda - Brüsszel

6. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést (P7_TA-PROV(2010)0480(cor01)) nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

Helyesbítés az Európai Parlament által első olvasatban 2010. december 15-én, a polgári kezdeményezésről szóló, .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából elfogadott álláspontjához
P7_TA-PROV(2010)0480 - (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)) AFCO

Az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés elérhető a „Séance en direct” honlapon.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat