Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 2 februari 2011 - Brussel

6. Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

De bevoegde commissie heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie (P7_TA-PROV(2010)0480(COR01)) op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie op het standpunt van het Europees Parlement, op 15 december 2010 in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. .../2011 van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief
P7_TA-PROV(2010)0480 - (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)) AFCO

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen achtenveertig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie is beschikbaar op de website Séance en direct.

Juridische mededeling - Privacybeleid