Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. február 2., Szerda - Brüsszel

8. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

- jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti euró-mediterrán megállapodáshoz, a Marokkói Királyság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti keretmegállapodásról;

- megállapodás levélváltás formájában az Európai Unió és a Marokkói Királyság között a mezőgazdasági és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre, a halakra és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, továbbá az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás módosításáról, valamint az ahhoz csatolt 1., 2. és 3. jegyzőkönyvnek és azok mellékleteinek felváltásáról;

- az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött, egy vitarendezési mechanizmus létrehozásáról szóló megállapodás;

- jegyzőkönyv az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségeknek és pénzügyi hozzájárulásnak a megállapításáról;

- közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat